Regeneracja

Przeprowadzamy regenerację chwytaczy typu KRD oraz ograniczników prędkości typu MR1 i MR2. Na wykonaną usługę wystawiamy dla chwytaczy certyfikat badania typu WE 438/JN/2004/5.  Dla ograniczników MR2 wystawiamy certyfikat badania typu WE 435/jn/2004/5. Dla ograniczników MR1 wystawiamy świadectwa kontroli jakości potwierdzające zgodność wykonanej usługi z dokumentacją konstrukcyjną.