Dźwigi

Specjalizujemy się w dostawach dźwigów od ponad 60 lat. Są to dźwigi osobowe, osobowo - towarowe, towarowe, szpitalne i w wykonaniach specjalnych. Realizacja kontraktów następuje w pełnym cyklu od projektu, poprez produkcję  i kompletację elementów, dostawę na obiekt, montaż, rozruch i uczestnictzenie w odbiorach dopuszczających do eksploatacji. Dźwigi, w zależności od potrzeb są konstruowane w wersji bez maszynowni lub z maszynownią. Mogą być z napędem hydraulicznym lub elektrycznym z wykorzystaniem zespołu napędowego reduktorowego lub bezreduktorowego.