Certyfikaty

Certyfikat 5
Certyfikat 6

Kontakt      

DANE DO FAKTURY:

WFD Translift sp z o.o.
ul. Dworkowa 28B
05-230 Kobyłka
tel. 795 508 633

e-mail: info@translift.com.pl

Mapa dojazdu

Hurtownia
telefon:  22 56 64 657; mob. 795 508 633
e-mail: r.janczarek@translift.com.pl

Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie       
XIII Wydział Gospodarczy       
Krajowego Rejestru Sądowego       
KRS 0000267047       
NIP 5213412203       
Kapitał zakładowy 100.000,- zł