Modernizacje

W długim - ponad 60 - letnim okresie funkcjonowania naszej firmy dostarczyliśmy na rynek polski ponad 70.000 dźwigów.
Zdecydowana większość tych instalacji miała miejsce w obiektach spółdzielni mieszkaniowych. Typowe modele dźwigów tam instalowanych oznaczane były symbolami ODA – dźwigi mniejsze oraz MDA – dźwigi większe z dzieloną kabiną, dostosowane do przewozu np. mebli.
Dźwigi te służą naszym klientom niejednokrotnie po 20, 30 a nawet 40 lat.  Często zachodzi więc potrzeba ich modernizacji.
Dla rozwiązania problemu modernizacji eksploatowanych dźwigów, powstały w naszym biurze technicznym rozwiązania wychodzące naprzeciw tym potrzebom. Przeprowadzamy modernizację dźwigów w zakresie uzgodnionym z Klientem i Urzędem Dozoru Technicznego. Modernizacje realizujemy etapami lub jednorazowo demontując dźwig stary i wprowadzając na jego miejsce nowy, energooszczędny, o wyższych parametrach technicznych i wyższym komforcie jazdy. Modernizacja etapowa jest przeprowadzana w taki sposób, że wcześniej zrealizowane zmiany stanowią fragment rozwiązań ostatecznych.